Privacyverklaring

 • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij hebben deze volgens de nieuwe richtlijnen aangepast
 • Om u van optimale service te voorzien, verzamelen wij van Logic Recruitment (onder andere via interviews, testen, curriculum vitae, referenties en een vragenlijst die u altijd ontvangt bij uitnodiging van een eerste interview bij ons, die ondertekend dient te worden) relevante gegevens over u, zoals identiteitsgegevens en informatie over salaris, opleiding, loopbaan, verwachtingen, vaardigheden, persoonlijkheid, etc. Deze worden “persoonsgegevens” genoemd.
 • Informatie over uw gezondheid en/of strafrechtelijk verleden wordt enkel verwerkt indien dit relevant is voor uw kandidaatstelling en met in achtneming van de wettelijke opgelegde beperkingen.
 • Indien u informatie over derden aan Logic Recruitment verstrekt, gaat Logic Recruitment ervan uit dat deze derde u hiervoor zijn / haar toestemming heeft gegeven en dat hij tegelijkertijd aan Logic Recruitment zijn akkoord geeft voor het op dezelfde wijze verzamelen, verwerken, en overdragen van hem betreffende persoonlijke gegevens.
 • Logic Recruitment zal de persoonsgegevens verwerken in het kader van arbeidsbemiddeling (werving en selectie), voor het opmaken van statistieken en het naleven van wettelijke bepalingen Logic Recruitment kan deze gegevens ook gebruiken om u te informeren over haar diensten tenzij u zich hiertegen uitdrukkelijk verzet.
 • Klant gegevens: Meestal verwerken we enkel de naam en zakelijke contactgegevens (email en telefoonnummer) van de persoon.
 • Logic Recruitment kan uw persoonsgegevens enkel in het kader van arbeidsbemiddeling aan haar klanten verstrekken.
 • Hoe lang worden gegevens bewaard? Bij ons worden sollicitatie gegevens 1 jaar bewaard, daarna zal er contact worden gezocht met u via email dat wij uw gegevens moeten wissen, omdat ze niet langer opgeslagen mogen zijn. Sollicitanten kunnen toestemming geven om hun gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. Een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure is hiervoor juist. Mocht u willen dat wij de gegevens niet meer bewaren, nadat u de functie niet heeft gekregen in een procedure, dan zien wij dat graag schriftelijk tegemoet en zullen wij uw gegevens wissen.
 • Indien u gebruik wilt maken van uw recht tot inzage of verbetering of indien u andere vragen heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot Logic Recruitment, Keizersgracht 127, 1015 CJ te Amsterdam of stuur ons een email op info@bureausupplychainrecruitment.nl ,die verantwoordelijk is voor de verwerking.

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar je gegevens naar toe worden gezonden

Voorgestelde tekst: Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

 • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij hebben deze volgens de nieuwe richtlijnen aangepast
 • Om u van optimale service te voorzien, verzamelen wij van Logic Recruitment (onder andere via interviews, testen, curriculum vitae, referenties en een vragenlijst die u altijd ontvangt bij uitnodiging van een eerste interview bij ons, die ondertekend dient te worden) relevante gegevens over u, zoals identiteitsgegevens en informatie over salaris, opleiding, loopbaan, verwachtingen, vaardigheden, persoonlijkheid, etc. Deze worden “persoonsgegevens” genoemd.
 • Informatie over uw gezondheid en/of strafrechtelijk verleden wordt enkel verwerkt indien dit relevant is voor uw kandidaatstelling en met in achtneming van de wettelijke opgelegde beperkingen.
 • Indien u informatie over derden aan Logic Recruitment verstrekt, gaat Logic Recruitment ervan uit dat deze derde u hiervoor zijn / haar toestemming heeft gegeven en dat hij tegelijkertijd aan Logic Recruitment zijn akkoord geeft voor het op dezelfde wijze verzamelen, verwerken, en overdragen van hem betreffende persoonlijke gegevens.
 • Logic Recruitment zal de persoonsgegevens verwerken in het kader van arbeidsbemiddeling (werving en selectie), voor het opmaken van statistieken en het naleven van wettelijke bepalingen Logic Recruitment kan deze gegevens ook gebruiken om u te informeren over haar diensten tenzij u zich hiertegen uitdrukkelijk verzet.
 • Klant gegevens: Meestal verwerken we enkel de naam en zakelijke contactgegevens (email en telefoonnummer) van de persoon.
 • Logic Recruitment kan uw persoonsgegevens enkel in het kader van arbeidsbemiddeling aan haar klanten verstrekken.
 • Hoe lang worden gegevens bewaard? Bij ons worden gegevens 1 jaar bewaard als u zoekende bent naar een functie, daarna zal er contact worden gezocht met u via email dat wij uw gegevens moeten wissen, omdat ze niet langer opgeslagen mogen zijn. Sollicitanten kunnen toestemming geven om hun gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk nog een passende functie komt. Een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure is hiervoor redelijk. Dit moet dan wel schriftelijk met een akkoord worden aangegeven door de sollicitant aan Logic Recruitment. Mocht u willen dat wij de gegevens niet meer bewaren, dan zien wij dat graag schriftelijk tegemoet en zullen wij uw gegevens wissen.
 • Indien u gebruik wilt maken van uw recht tot inzage of verbetering of indien u andere vragen heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot Logic Recruitment, Keizersgracht 127, 1015 CJ te Amsterdam of stuur ons een email op info@bureausupplychainrecruitment.nl ,die verantwoordelijk is voor de verwerking.

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar je gegevens naar toe worden gezonden

Voorgestelde tekst: Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

 • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij hebben deze volgens de nieuwe richtlijnen aangepast
 • Om u van optimale service te voorzien, verzamelen wij van Logic Recruitment (onder andere via interviews, testen, curriculum vitae, referenties en een vragenlijst die u altijd ontvangt bij uitnodiging van een eerste interview bij ons, die ondertekend dient te worden) relevante gegevens over u, zoals identiteitsgegevens en informatie over salaris, opleiding, loopbaan, verwachtingen, vaardigheden, persoonlijkheid, etc. Deze worden “persoonsgegevens” genoemd.
 • Informatie over uw gezondheid en/of strafrechtelijk verleden wordt enkel verwerkt indien dit relevant is voor uw kandidaatstelling en met in achtneming van de wettelijke opgelegde beperkingen.
 • Indien u informatie over derden aan Logic Recruitment verstrekt, gaat Logic Recruitment ervan uit dat deze derde u hiervoor zijn / haar toestemming heeft gegeven en dat hij tegelijkertijd aan Logic Recruitment zijn akkoord geeft voor het op dezelfde wijze verzamelen, verwerken, en overdragen van hem betreffende persoonlijke gegevens.
 • Logic Recruitment zal de persoonsgegevens verwerken in het kader van arbeidsbemiddeling (werving en selectie), voor het opmaken van statistieken en het naleven van wettelijke bepalingen Logic Recruitment kan deze gegevens ook gebruiken om u te informeren over haar diensten tenzij u zich hiertegen uitdrukkelijk verzet.
 • Klant gegevens: Meestal verwerken we enkel de naam en zakelijke contactgegevens (email en telefoonnummer) van de persoon.
 • Logic Recruitment kan uw persoonsgegevens enkel in het kader van arbeidsbemiddeling aan haar klanten verstrekken.
 • Hoe lang worden gegevens bewaard? Bij ons worden alle gegevens 2 jaar bewaard, daarna zal er contact worden gezocht met u via email dat wij uw gegevens moeten wissen, omdat ze niet langer opgeslagen mogen zijn.  Mocht u willen dat wij de gegevens niet meer bewaren, dan zien wij dat graag schriftelijk tegemoet en zullen wij uw gegevens wissen.
 • Indien u gebruik wilt maken van uw recht tot inzage of verbetering of indien u andere vragen heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot Logic Recruitment, Keizersgracht 127, 1015 CJ te Amsterdam of stuur ons een email op info@bureausupplychainrecruitment.nl ,die verantwoordelijk is voor de verwerking.

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar je gegevens naar toe worden gezonden

Voorgestelde tekst: Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.